-
Advokater

 

-

 

Advokatens vigtigste opgave er at rådgive. Rådgivningen kan være i forbindelse med dødsfald, separation eller huskøb, civile retssager, kriminalsager, erhvervsrådgivning m.v.

En af de vigtigste opgaver, man har som advokat, er at rådgive folk. Det kan være med mange forskellige sager, men er ofte i forbindelse med dødsfald, separationer og huskøb. Det meste af advokaternes omsætning kommer fra erhvervsrådgivning. Det næststørste område er civile retssager.

En advokat repræsenterer under almindelige retssager en af parterne. Det er enten den anklagede, eller den der lægger sag an. I kriminalsager kan advokaten blive udpeget som forsvarer for den tiltalte.

Et indlæg under en retssag kræver grundig forberedelse. Her skal advokat/advokaterne præsentere sagen mundtligt. Det skal advokaten gøre på en klar og overskuelig måde. Det er meget krævende at afhøre og udspørge vidner og parter.

At rådgive klienter er en vigtig opgave for de fleste advokater, både arbejds- og indtægtsmæssigt. For en advokat handler rådgivningen om juridiske anliggender af personlig og forretningsmæssig art.

De personlige forhold, en advokat rådgiver om, er i første række familie- og arveretslige spørgsmål, køb af fast ejendom, lejeforhold samt ansættelsesforhold. Advokaten foretager de fleste formaliteter for en ægtefælle, som ønsker at blive skilt eller separeret. Kan parterne ikke forhandle sig til enighed, fører advokaten sagen videre for retten.

Advokaten/advokaterne rådgiver sine/deres klienter om, hvordan de skal ordne deres formueforhold, f.eks. ved oprettelse af ægtepagt eller testamente.

Når folk køber fast ejendom, er en advokats hjælp uundværlig for de fleste.

Rådgivningen om forretningsmæssige forhold går også ud på at udarbejde dokumenter og oprette kontrakter. Advokaten fører ofte forhandlinger med modparten eller modpartens repræsentant og eventuelt med myndigheder og andre parter i sagen.

Af andre juridisk-økonomiske opgaver er især bygge-, skatte- og inkassosager almindelige. Advokaten hjælper også med at opgøre og afvikle konkurs- og dødsboer.

Mange advokater administrerer ejendomme, legatmidler eller klienters formuer eller behandling af f.eks. dødsboer, indtil de bliver afviklet.

Mange advokater bliver hyppigt valgt som bestyrelsesmedlemmer i foreninger, selskaber og institutioner, hvor man kan få gavn af advokatens indsigt i juridiske og forretningsmæssige forhold.

 

-

Advokatsamfundet omfatter mere end 5.000 advokater i Danmark. Advokatrådet er bestyrelsen for Advokatsamfundet. Advokatsamfundet arbejder for at sikre tilliden til advokater og for at sikre alle danskere et sundt retssamfund.

Danske Advokater er den forening, hvor danske advokatvirksomheder i fællesskab arbejder for at udvikle og styrke advokatbranchen.

                                                      SelskabsAdvokaterne

-